Začíná druhý ročník participativního rozpočtu, znovu posílejte nápady na zlepšení svého okolí

Realizace projektů z prvního ročníku participativního rozpočtu pod názvem Společně tvoříme Chomutov je v plném proudu a lidé už mohou začít podávat návrhy na projekty do druhého. Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor kdekoliv na území Chomutova, zapojte se, vyzývá město.

“Podmínky jsou stejné jako v uplynulém roce, jen Chomutované mají více času na vymýšlení projektů,” řekl náměstek primátora David Dinda. Na projekty je opět připraveno pět milionů korun.

Od listopadu do konce prosince mohli Chomutované nad nápady přemýšlet. Teď mají do poloviny února čas je podat. “Mezi základní podmínky patří, že projekt se musí realizovat na pozemku města a na veřejně přístupném místě či budově. Náklady na jeden projekt včetně přípravných prací nesmí přesáhnout šest set tisíc korun,” popisuje koordinátorka Tereza Rödlingová s tím, že navrhovatelé či jejich zástupci se musí zúčastnit alespoň jednoho veřejného projednání, kde stručně představí svůj investiční záměr. První veřejné projednání se bude konat ve středu 17. ledna 2018 od 17 hodin v zastupitelském sále radnice, druhé 7. února  2018 od 17 hod v zasedací místnosti Základní školy Zahradní a třetí 20. února 2018 od 17 hod ve Středisku volného času Domeček. Bližší informace, postup a všechny potřebné formuláře k podání návrhu jsou k dispozici na adrese www.naschomutov.cz. Lidé, kteří nemají internet, mohou zavolat na telefon 474 637 490.  

V minulém ročníku vybrali Chomutované v hlasování k realizaci 13 projektů. Díky participativnímu rozpočtu je opraveno zábradlí přes přivaděč v Děvínské ulici, okolí fontány v městském parku, na lesní cestě v Bezručově údolí jsou nové lávky, u Bandy je zpevněná propojka cyklotras, u dolní brány zooparku vznikl plynulejší nájezd na cyklostezku, v Bike areálu se dokončila startovací rovinka a psi v útulku mají první nové kotce.  

Od nápadu k podání návrhu

  1. Dívejte se kolem sebe a nápady na zlepšení svého okolí prodiskutujte s přáteli, rodinou, sousedy, kolegy, …
  2. Zjistěte si vlastníka pozemku/budovy, které se váš nápad týká. Pokud je vlastníkem Statutární město Chomutov, můžete postupovat dále.
  3. Místo nafoťte, navrhněte nová řešení místa, návrh řešení načrtněte – inspirujte se v jiných městech.
  4. Zkuste odhadnout rozpočet návrhu – včetně přípravných prací, projektové dokumentace a prací s návrhem souvisejících. Celkový rozpočet návrhu se musí vejít do 600 tisíc Kč včetně DPH. Pokud si nebudete vědět rady s odhadem rozpočtu, nic se neděje, návrh určitě v termínu podejte a zúčastněte se veřejného projednání. Odhadem rozpočtu se pak budeme zabývat při hodnocení návrhů.
  5. Veškeré informace sepište do formuláře a tím oficiálně návrh podáte ke zpracování.
  6. Vyberte si termín jednoho ze tří veřejných projednání, kde představte váš návrh ostatním. Je to jedna z nutných podmínek postoupení návrhu dále.
  7. Co se bude s vaším návrhem dít poté, zjistíte na stránkách www.naschomutov.cz, kde je popsán celý participativní rozpočet a všechny ostatní důležité termíny.