Most v Riegrově ulici město uzavře

Most přes řeku Chomutovku v Riegrově ulici město v pátek 2. března 2018 v dopoledních hodinách uzavře pro vozidla i chodce. Plánovaná kontrola odhalila, že most je v havarijním stavu a má narušené některé části nosné mostní konstrukce. „Prioritní je pro nás bezpečnost našich obyvatel. Pokud se kontrolou zjistil havarijní stav mostu, nemůžeme si dovolit riskovat zdraví řidičů a chodců a s přípravou oprav začneme okamžitě,“ řekl primátor Marek Hrabáč.

Z důvodu uzavírky silničního mostu nebude linkami městské hromadné dopravy číslo 303, 314 a 317 obsluhována zastávka Riegrova. Namísto dočasně zrušené zastávky v Riegrově ulici mohou cestující na těchto linkách využít zastávku Vodní. Autobusové linky číslo 314 a 317 budou zastávku Vodní obousměrně obsluhovat pouze ve směru blíže k točně MHD.

Uzavření mostu nemusí být trvalé. Přibližně do tří týdnů by mělo být vytvořeno dopravně –inženýrské opatření, které umožní prozatímní omezené využití mostu. Další uzavírky se uskuteční v souvislosti s rekonstrukcí mostu. Ta začne nejdříve na podzim po vypracování projektové dokumentace a po výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukčních prací. 

Rekonstrukci komplikuje skutečnost, že konstrukcí mostu vedou sítě a bude zapotřebí práce koordinovat s jejich vlastníky. „Přesnější termíny budou známy až po zpracování projektu a výběru zhotovitele, ale je velmi pravděpodobné, že část prací se přehoupne do příštího roku i s ohledem na technologické postupy a klimatické podmínky,“ uvedla vedoucí úseku přípravy a realizace investic Monika Macherová.