Rozhodněte, které ze třiceti návrhů město zrealizuje

Od dnešního dne až do 6. května mohou Chomutované historicky už po druhé rozhodovat o investicích, které navrhli v rámci participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov. "Přínosem projektu je skutečné zapojení občanů, kteří projekty navrhli, veřejně představili a nyní o nich můžou hlasovat," řekla vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková s tím, že celkem se bude rozhodovat mezi 30 návrhy v celkové hodnotě jedenáct a půl milionu korun.

Hlasování je určené pro všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova. „Hlasovat je možné pouze online. Hlasující si rozklikne na webu odkaz pro hlasování, uvede zde své telefonní číslo. Po zadání telefonního čísla obdrží zdarma SMS s PIN kódem pro vstup do hlasovací aplikace. V té je možné hlasovat pomocí kladných nebo záporných hlasů,“ řekla koordinátorka participativního rozpočtu Tereza Rödlingová. Telefonní číslo slouží pouze pro autorizaci a všechny informace, které zadáváte, jsou anonymní. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou. Těm, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají mobilní telefon, bude umožněno hlasování pomocí notebooku, který hlasující naleznou v městském infocentru.
Maximální počet hlasů, které může každý použít, je 9 kladných a 4 záporné hlasy. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a záporné hlasy, které má k dispozici. "Každému návrhu lze udělit jen jeden hlas, ať už kladný, nebo záporný. Oba hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až po užití kladných hlasů, aby nedocházelo k čistě sabotážnímu hlasování," dodává Rödlingová.
Realizovat se budou jen ty návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů a zároveň se vejdou do celkové sumy pro participativní rozpočet 2018, a to je 5.000.000 Kč. Projekty, které budou hlasováním vybrány, se stanou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov, které bude zodpovědné za jejich realizaci.
Přehled všech návrhů je na webu www.naschomutov.cz - Společně tvoříme Chomutov – Vaše návrhy 2018.
Odkaz k hlasování bude dostupný na webu www.naschomutov.cz - Hlasování od pondělí 23. 4. od půlnoci až do neděle 6. 5. do půlnoci.