Chomutované rozhodli: Město zrealizuje deset návrhů občanů

V rámci druhého ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov město zrealizuje deset ze třiceti projektů navržených občany. Rozhodli o tom Chomutované v hlasování, které skončilo o půlnoci. “Do něj se zapojilo přes dva tisíce občanů,” vyzdvihuje úsilí lidí koordinátorka projektu Tereza Rödlingová.

Hlasující podpořili úpravy částí města, dětská hřiště, sportovní areál a investici do přístrojů pro záchranu života. Díky participativnímu rozpočtu se budou realizovat tyto vítězné projekty: Modernizace, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská – střed města, Modernizace psího útulku, Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě, Dětské hřiště pro malé děti na VEROS, Defibrilátory do města, Sociální zázemí VEROS, Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – VEROS, Osvětlení areálu Domovinka, Oživlá dubová alej a Malovaná hřiště. Nyní následuje náročný proces realizace jednotlivých návrhů.

První návrh získal od hlasujících (po odečtení záporných hlasů) 830 hlasů. Poslední desátý návrh, který se dostal do pětimilionové částky, získal 406 hlasů.   

Letos hlasovalo 2076 lidí, což je o šest méně než v loňském roce. Do hlasování vloni postoupilo 13 návrhů. „Z prvního ročníku participativního rozpočtu jsou těsně před realizací poslední čtyři projekty. Příprava investičních akcí je u složitějších návrhů časově náročná, je velmi pravděpodobné, že se s realizací některých vítězných projektů z druhého ročníku  začne až v příštím roce,” upřesňuje Rödlingová.

Více o jednotlivých projektech najdete na webu www.naschomutov.cz – Společně tvoříme Chomutov – Vaše návrhy 2018.

Stručný přehled letošních návrhů, které budou realizovány: 

Modernizace, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská – střed města

Instalace nových světel pro noční, ale zároveň i pro denní provoz, osazení bezpečnostními kamerami, tak aby byl monitorován celý prostor pro větší bezpečnost občanů.

Navrhovatel: Ing. Milan Štefanov, Ing. Martin Ulbert   Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Modernizace psího útulku

Pro lepší podmínky žití psů v útulku provést vnitřní opravy v psím útulku - vymalovat zdi a na spodní část zdiva použít omyvatelný materiál, opravit díry v podlaze a vyměnit staré těžké posuvné dveře při vstupu do kotce.

Navrhovatel: Eliška Štefanová   Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě

Podél cyklostezky, popř. cyklotrasy v úseku od Hřebíkárny až k Bandě instalovat zhruba po 500 až 750 m lavičku a odpadkový koš.

Navrhovatel: Zdeňka Bůžková Předpokládané náklady: 200 tis. Kč

Dětské hřiště pro malé děti na VEROS 

Stávající hřiště je již hodně zastaralé a nevyhovující. Návrh na nové prvky dětského hřiště jako pískoviště, prolézačky, houpačky a další atrakce. Je také nutné upravit břeh, který se vlivem počasí sesouvá, a osadit jej zábradlím pro zajištění bezpečí dětí.

Navrhovatel: Miroslav Karel   Předpokládané náklady: 300 tis. Kč

Defibrilátory do města

Na místa, kde se pohybuje více lidí, umístit defibrilátory - mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat i nevyškolení zachránci a který po hlasové a obrazové instruktáži navede zachránce jak postupovat. Defibrilátory budou uzamčeny, odemknou se pouze po zadání kódu, který sdělí na lince 155. Konkrétní umístění defibrilátorů se najde společně se zdravotními záchranáři Chomutov, např. k nákupnímu centru - Chomutovka, Globus, k aquaparku, do areálu Kamencového jezera, k zimnímu stadionu.

Navrhovatel: Vítězslav Vild   Předpokládané náklady: 350 tis. Kč

Sociální zázemí VEROS

Víceúčelový areál VEROS poskytuje svou rozmanitostí vyžití nejen sportovcům, rodinám s dětmi, ale i široké veřejnosti. V areálu je sociální zázemí, do nějž nebylo investováno přes 20 let a jeho stav tedy neodpovídá dnešním požadavkům. Návrh je na rekonstrukci toalet a sprch.

Navrhovatel: Lucie Svobodová  Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal - VEROS

Kurty nevyhovují svým technickým stavem, nedostatečná vrstva písku, podloží není průsakové (po dešti neodtéká voda) a spodní textilie se vlivem stáří dostává na povrch. Po rekonstrukci budou kurty ve všední dny v dopoledních hodinách k dispozici veřejnosti do 14 hodin zdarma.

Navrhovatel: Miroslav Karel  Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Osvětlení areálu Domovinka

Dokončit poslední etapu revitalizace areálu bývalé ploché dráhy na Domovině, který díky osvětlení bude moci být plně využíván i v odpoledních (v zimě = sáňkování, běžkování) i večerních (v létě = běh, sportoviště, dětská kola) hodinách.

Navrhovatel: Rudolf Kozák   Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Oživlá dubová alej

Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh je obnovit alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Alejové stromy budou odborně ošetřeny arboristou a náletové dřeviny v bezprostředním okolí budou odstraněny. Součástí návrhu bude umístění naučných tabulí doplněné jednoduchými hrami ve vazbě k aleji.

Navrhovatel: Petr Zdobinský  Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Malovaná hřiště

Na různá místa po městě např. v Horní vsi, na Březenecké, Kamenné, Zahradní a Písečné namalovat alespoň jedno hřiště pro děti. Malované hřiště se vejde na každý chodník a rozvíjí dětské pohybové a kreativní dovednosti, sociální vazby a další.

Navrhovatel: Markéta Fridrichová   Předpokládané náklady: 200 tis. Kč