Město nabídne občanům kompostéry zdarma

Chomutov chce pro své občany získat zdarma kompostéry a snížit tak produkci komunálního odpadu. Až 60% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat. “Podmínkou získání dotace je anketa, mapující případný zájem veřejnosti. Kompostéry jsou vhodné k rodinným domům či pro zahrádkáře,” řekla vedoucí odboru životního prostředí Jana Hladová.

Anketní dotazník lidé najdou na infoservisu magistrátu, městském informačním centru a na webu města www.chomutov-mesto.cz. Termín doručení dotazníku je 4. července 2018.

Prvních pět let bude majitelem kompostéru město.  “Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5 let. Poté kompostéry přejdou do jejich vlastnictví,” vysvětluje Hladová.