Cyklostezka propojí Lipskou ulici s Bezručovým údolím

Chomutov - Město nyní buduje novou cyklistickou propojku mezi Lipskou a Bezručovou ulicí. „Cílem je cyklistům umožnit bezpečný pohyb mezi rušnou Lipskou ulicí a cyklostezkou do Bezručova údolí,“ říká náměstek primátora David Dinda. Práce už začaly.

Před odbočením z Lipské do Mýtné budou upraveny nájezdy tak, aby byly pro cyklisty bezpečné. „V Mýtné ulici bude nová cyklostezka zaříznuta do svahu pomocí opěrných zdí,“ popisuje referent odboru rozvoje a investic magistrátu Stanislav Říha.  Poté stezka přejezdem protkne místní komunikaci a podél parkoviště naproti areálu Veros se napojí na stávající cyklostezku do Bezručova údolí.

V rámci investiční akce se rozšíří silnice v Mýtné ulici, vybuduje se nové veřejné osvětlení, opraví se schody do parčíku a chodník vedoucí parčíkem k Lipské ulici. Celkové náklady jsou necelé čtyři miliony korun. Práce skončí v říjnu. „Město na výstavbu získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodává projektová manažerka Petra Brožíková.