Plynaři pokáceli stromořadí lip, město chce náhradu

Město v současné době jedná s vlastníkem inženýrských sítí o náhradě lip v Rokycanově ulici. Pět vzrostlých lip muselo být pokáceno kvůli výměně plynového potrubí. “Zeleň v ulicích města představuje hodnotu, která by měla být občanům vykompenzována. Proto odbor životního prostředí jedná v současné době s vlastníkem potrubí o náhradě za majetkovou a estetickou újmu, která byla tímto zásahem městu a jeho obyvatelům způsobena,” říká primátor Marek Hrabáč.

Lípy byly pokáceny během května letošního roku při výměně stávajícího plynového potrubí a přípojek k jednotlivým domům. V rámci akce byla odstraněna většina lip, které tvořily uliční stromořadí. “Jak se ukázalo po odkrytí vedení a skutečného umístění sítě, kořenové systémy stromů byly umístěny téměř v trase starého potrubí. Stavební zásah byl pro kořenový systém stromů natolik devastující, že musely být pokáceny,” říká vedoucí odboru životního prostředí Jana Hladová.

Vzhledem k tomu, že na stejné místo se z důvodu nového plynového vedení stromy již vysadit nemohou, jednou z možností je náhradní výsadba v jiné části města. “V jednání je též finanční kompenzace za znehodnocení majetku v podobě vzrostlých dřevin,” dodává Hladová.