Svatá Anna i Panna Marie po zákroku restaurátora mají opět hlavy

Sloup s vážně poškozeným sousoším svaté Anny s malou Pannou Marií, který se skrývá na lesní cestě nad Povodím Ohře, nechala chomutovská radnice restaurovat. “Socha byla demontována a odvezena do atelieru Jaroslava Jelínka v březnu a již restaurovaná a doplněná osazena v červnu letošního roku. Restaurátorské práce stály město přes dvě stě tisíc korun,” říká architekt města Jaroslav Pachner. Při demontáži sochy se ukázalo, že k záchraně této památky došlo na poslední chvíli, neboť puklá pískovcová plastika by už určitě další zimu nepřežila. Byla obnovena původní barevná polychromie a hlavně dostaly sochy nové hlavy, které ulomili vandalové.

Socha původně stála na okraji pole ve volném terénu, jak ukazují staré fotografie. Dnes je ve vzrostlém  lese. Postupem času socha přišla o hlavu Panny Marie i sv. Anny a její stav byl více než truchlivý. “Městské lesy podaly několikrát žádost o dotaci na restaurování, ale nebyl úspěšné. Až v roce 2018 se dostala oprava sochy do rozpočtu města,” říká architekt.  

Sloup se sochou sv. Anny a Panny Marie byl u staré, ještě středověké cesty, z Horní Vsi do Blatna  podle nápisu vztyčen v roce 1881. Jako autor se na obrubu sloupu podepsal W. Parina z Chomutova. “Možná se jedná o německý přepis jména sochaře Václava Peřiny,” podotýká Pachner. Po restaurování  turisté i Chomutované při procházkách mohou vidět sloup takový, jaký byl na konci 19. století.