Opravy škol a školek vyjdou letos na 21 milionů

Přes jedenadvacet milionů korun dá město letos do oprav v mateřských a základních školách. "Přes patnáct milionů půjde do základních škol, šest milionů do mateřských. Vloni se investovalo do oprav ve školách sedmnáct a půl milionů korun,” upřesňuje primátor Marek Hrabáč. Největší objem prací se odehrává během školních prázdnin.

Nejnákladnější opravou na základních školách je rekonstrukce sociálních zařízení za tři miliony v ZŠ Písečná. Přes milion si vyžádají opravy podlahy tělocvičny v ZŠ Na Příkopech, opravy podlah a výměna instalací v ZŠ Hornická, opravy elektroinstalace na dvou podlažích a rekonstrukce šaten a umýváren v ZŠ Školní, oprava potrubí kanalizace a rozvodů elektroinstalace v jednom z pavilonů v ZŠ Akademika Heyrovského či opravy podlah v chodbách a rekonstrukce umýváren v ZŠ Březenecká. Do milionu pak vyjdou práce na opravě potrubí a výměně instalací v ZŠ Kadaňská, opravy stupaček a výměna umývadel

ve třídách ZŠ Beethovenova, výměna prosklených dveřních stěn v ZŠ a MŠ 17. listopadu, odvodnění zdi a oprava omítek v umělecké škole a oprava střechy v jednom z pavilonů ZŠ speciální a MŠ Palachova.

Nejnákladnější, více než milionovou, opravou v mateřinkách je kompletní výměna oplocení v MŠ Zahradní. Necelý milion půjde na kompletní výměnu střešní krytiny a dveřních křídel v MŠ Alešova. Před dokončením je oprava plotní zeď v MŠ Růžová, dále se dokončila výměna dveřních křídel v MŠ Písečná, rekonstruuje se okapový chodník v MŠ Dostojevského, opravuje kanalizace v MŠ Jiráskova, vyměňuje potrubí pod podlahou chodby v MŠ Školní Pěšina a dokončena byla oprava venkovní schodiště a zábradlí v MŠ Blatenská.