DSO vydalo 5. Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

DSO vydalo Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko – 5. vydání, který obsahuje aktuální a atraktivní informace z činnosti svazku obcí Chomutovsko a informace o plánovaných akcích a událostech na našem území. Přílohou zpravodaje je Přehled veřejných služeb na území Chomutovska pro rok 2018.

Zpravodaj je také zveřejněn na webových stránkách DSO:

http://www.dso-chomutovsko.cz/e_download.php?file=data/editor/120cs_8.pdf&original=5-2018__ZPRAVODAJ-CHOMUTOVSKO.pdf

 

Přílohou zpravodaje je Přehled veřejných služeb na území Chomutovska pro rok 2018:

http://www.dso-chomutovsko.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_2.pdf&original=5-2018_P%C5%99ehled%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20slu%C5%BEeb.pdf