Mateřskou školu nově vede Eliška Smetanová

Od srpna vede Mateřskou školu Chomutov, která sdružuje třináct školek, bakalářka Eliška Smetanová, dosavadní zástupkyně ředitelky na MŠ Zahradní. Do čela organizace byla jmenována radou města podle výsledku výběrového řízení a doporučení konkurzní komise. Výběrové řízení město vyhlásilo v souladu se školským zákonem o šestiletém funkčním období ředitelů škol, aby zajistilo co nejlepší koncepci vzdělávání předškolních dětí.

Nová ředitelka Mateřské školy Chomutov chce navázat na dobré výsledky školy, vycházet z nich a hledat nové cesty a možnosti rozvoje školy. Chce využít vyzkoušených a osvědčených aktivit a tradic školy a ty dále rozvíjet. “Můj cíl je spokojené dítě, které chodí rádo do mateřské školy, je motivováno pro poznávání a učení a je připraveno na vstup do základní školy,” říká Eliška Smetanová. Podle ní je Mateřská škola Chomutov dobře fungující organizace. Případné změny chce provádět postupně dle potřeby a chce pokračovat v dobře fungujících oblastech řízení školy. 

Smetanová vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, obor učitelství pro mateřské školy, v roce 2008 ukončila studium školského managementu na UK v Praze. Hned po maturitě nastoupila jako učitelka mateřské školy a od roku 2004 pracovala v MŠ Zahradní v Chomutově jako zástupkyně ředitelky.  Celoživotní srdeční záležitostí se pro ni stala hudba, už na střední škole zpívala v pěveckém sboru a poté pokračovala jako hudebnice při své praxi v mateřince.