Památky ukázaly běžně nepřístupná místa a vyprávěly legendy

Chomutov - Při Dni evropského dědictví měli lidé možnosti prohlédnout si historické památky ve městě zdarma. Dozvěděli se, která památka měla v historii největší smůlu, kdo v památkách našel smrt nebo kudy si krátila šlechta cestu z radnice. “Chomutov má návštěvníkům co nabídnout. Máme tu jednu z nejstarších raně gotických církevních staveb v Evropě, tedy kostel svaté Kateřiny, dvě přístupné věže nebo nádhernou starobylou radnici. Památky přilákají každý rok tisíce turistů,” uvedl náměstek primátora David Dinda.

Chomutovské památky jsou opředené hned několika strašidelnými pověstmi. Při návštěvách památek si lidé vyslechli legendu o kominíkovi, který chtěl vyloupit kryptu pod kostelem svatého Ignáce. Nedokázal však z krypty vylézt a našel smrt mezi osmdesáti mumiemi mnichů. Nezáviděníhodná smrt čekala i na věžného v 17. století. Když se 14. května roku 1639 blížili k městu Švédi, okamžitě varoval obyvatelstvo. To se mu stalo osudné, Švédové ho totiž po dobytí města shodili z věže, polámali mu kosti a nechali ho zemřít ve studni.

Známější legendou je smrt mnicha, kterého nechal Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic zaživa zazdít v prostorách současné radnice. Mnich Analbert totiž podlehl kráse a svůdnosti Ester a začal s ní žít v hříchu. Bohuslav Hasištejnský je však při jednom milostném vzplanutí přistihl a mnicha krutě potrestal. Jelikož Ester byla velmi přitažlivá žena, zamiloval se do ní i kat a ze strachu, že by mohl být mnich omilostněn a stát se mu v lásce sokem, sťal mu hlavu. Zazděného mnicha připomíná obličej ve zdi v prostorách současného lapidária na radnici, které bylo podle legendy pojmenováno Mnišský dvoreček. Říká se, že když se duch mnicha Analberta ukáže, hrozí Chomutovu velké nebezpečí.

Na své si samozřejmě přišli i milovníci faktické historie. Dozvěděli se, kdy byly jednotlivé památky vybudované, jakými prošly proměnami, ale také jak se v Chomutově v minulosti žilo, jaké se dodržovaly tradice a podobně. “Nejnavštěvovanější památkou byl při letošním Dni evropského dědictví kostel svaté Kateřiny, kam zavítalo přes tři sta lidí. Jen o pár návštěvníků méně přivítal kostel svatého Ignáce či městská věž. Zhruba dvě stovky lidí přišly do muzea či na radnici do klenotnice a do kanceláře primátora a náměstků,” konkretizovala organizátorka Silvie Škubová. Čtyři desítky lidí se podívaly do chrámu svatého Ducha, který je běžně pro veřejnost uzavřen. Přes tři desítky lidí si prohlédly útroby Prvního občanského pivovaru v Chomutově.

Aby centrum města bylo atraktivní a turisté se tam rádi vraceli, rozhodlo se loni město zřídit dotační program, ze kterého mohou vlastníci nemovitostí čerpat na opravy střech, výměny či opravy oken nebo obnovu fasád s tím, že zachovají všechny autentické prvky stavby.