Uzavření železniční lávky u nádraží bude delší, než se čekalo

Správa železniční dopravní cesty městu Chomutovu oznámila, že prodlužuje termín celkové rekonstrukce železniční lávky přes koleje u Hlavního nádraží v Chomutově. “Na ocelové konstrukci po odbourání mostovky byly zjištěny větší závady, než se původně čekalo. Poškození je závažné a je nutné provést výměnu ztužujících prvků mostovky,” řekla Radka Pistoriusová z tiskového odboru SDŽC. Původně se lávka měla otevřít se začátkem školního roku, nový termín byl stanoven na 30. září.

Na začátku září se uzavření dotkne především studentů, kteří dojíždějí do středních v Kadani a lávku hojně využívají. Správa železniční dopravní cesty žádá cestující, aby používali navrženou obchozí trasu ulicemi Nádražní - Št. Kapitána Kouby - Kadaňská - Sokolská - V Alejích. Na začátku a během trasy jsou osazeny cedule. 

Město Chomutov bude rekonstruovat svou část lávky, která vede nad silnicí 1/13 v průběhu příštího roku, maximálně na jaře roku 2020. “Připravujeme veškerou dokumentaci a na podzim podáme žádost o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury,” uvedla projektová manažerka odboru rozvoje a investic chomutovského magistrátu Petra Brožíková. Rekonstrukci si žádá zhoršený technický stav lávky.