Sousoší Piety u hřbitova je opravené na dalších sto let

Masivní sousoší Piety před hřbitovem v ulici Elišky Krásnohorské bylo zrestaurováno. Pískovcové sousoší bylo značně poškozené, prvky podstavce a soklu byly téměř rozpadlé. “Všechny pískovcové prvky byly rozebrány a odvezeny do restaurátorského ateliéru. Práce provedl restaurátor Jakub Orava. Byly domodelovány značně poničené tváře a reliéfy na soklu. Obnoveno bylo i původní písmo na podstavci. Dnes se můžeme znovu podívat do tváří soch tak, jak vyhlížely v 18. století. Konzervovaný kámen je nyní zachráněn nejméně na dalších sto let,” uvedl městský architekt Jaroslav Pachner. Restaurátorské práce, transport a rozebrání a obnovené osazení stálo 263 tisíc korun.

Původní stanoviště tohoto mohutného pískovcového sousoší bylo na okraji Mostecké ulice za chomutovským gymnáziem naproti Vinohradské kapličce. Velké pískovcové sousoší Piety bylo postaveno u kapličky v roce 1725 v upomínku na smrt dvou cechovních mistrů, umučených Švédy při vymáhání výpalného v průběhu třicetileté války. Až na přelomu 17. a 18. století přišel čas na to, aby tyto smutné události z roku 1647 byly připomenuty výstavbou kapličky v roce 1692 a vztyčením kamenných soch na počátku 18. století. Při rozšiřování komunikace byla Pieta v roce 1977 přemístěna ke hřbitovu v Horní Vsi.

Podstavec barokní Piety tvoří mohutný pískovcový blok prolomený pilastry na nárožích. Druhý stupeň tvoří blok s plastickými reliéfy. Pieta sedící Panny Marie s Kristovým tělem sejmutým z kříže spočívá nad profilovanou korunní římsou podstavce. Pod prvním dolním blokem bývaly ještě schodišťové stupně.      

V letošním roce byla zrestaurovaná také socha svaté Anny nad budovou Povodí Ohře, v minulých letech město nechalo opravit i další památky, například sochu sv. Barbory u stájí zooparku, výklenkovou kapli na Zadních Vinohradech, pískovcový znak na průčelí základní školy Na Příkopech či sochu sv. Jana Nepomuckého u zastávky Chomutov Město.