Havarijní stav zdi u Kauflandu vyžaduje okamžitý zásah

Chomutovany čeká omezení dopravy na křižovatce u Kauflandu. Příčinou je havarijní stav opěrné zdi podél silnice ve Vinohradské ulici. „Bohužel statik určil, že nebezpečí je akutní. Bezpečnost chodců i kolemjedoucích automobilů a vozů městské hromadné dopravy je pro nás na prvním místě, proto musíme část silnice neprodleně uzavřít a zabezpečit proti sesuvu zdi,“ říká primátor Marek Hrabáč.

Na zeď patřící městu, tlačí obrovskou silou zeď nesoucí parkoviště supermarketu Kaufland. „S vedením řetězce povedeme intenzivní jednání o nápravě situace,“ dodává primátor.

V pátek bude uzavřena část odbočovacího pruhu ve Vinohradské ulici podél zdi a uzavřen přechod vedoucí od hotelu Mertin ke zdi. V následujícím týdnu (termín bude upřesněn) , bude ulice uzavřena v úseku od Sklepní do Mostecké ulice v celé šíři kvůli pracím na opatření proti sesuvu. „Podél zdi položíme betonová svodidla a prostor mezi nimi a opěrnou zdí bude vyplněn hrubým drceným kamenivem s výplní v desetistupňovém sklonu ke zdi,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a investic Jana Tröglová. Práce, a tudíž úplně uzavření Vinohradské ulice, by měly trvat maximálně sedm dní. Souběžně bude na opěrné zídce umístěn monitoring trhlin. Dopravní omezení bude mít vliv na autobusové a trolejbusové linky.

Po skončení prací bude opět jen zúžen pravý odbočovací pruh z Vinohradské ulice směrem nahoru ke gymnáziu. Nadále zůstane uzavřen přechod pro chodce, kteří budou křižovatku muset obcházet po ostatních přechodech. Dopravní omezení bude trvat zřejmě minimálně rok, protože obě zdi potřebují rozsáhlé opravy, na které se musí vypracovat posudky a projekty. Při rekonstrukci dojde s velkou pravděpodobností k opětovným dopravním omezením.

Tlak opěrné zdi Kauflandu způsobil nevratné poškození dolní opěrné zdi, která je ve vlastnictví města. Statik, jehož posudek si město nechalo zpracovat na základě pravidelných kontrol, které odhalily viditelné změny opěrné zdi, doporučuje také uzavření části parkoviště u opěrné zdi patřící Kauflandu.