K zemi půjde kancelářská budova v Riegrově ulici

Dnes začala demolice nevyužívané budovy v Riegrově ulici. Bývalou kancelářskou budovu, pro kterou se roky nenašlo využití, budou stroje rozebírat čtyři týdny. Demolice je prvním krokem k využití prostoru za budovou k vytvoření relaxační zóny Gerstnerova nábřeží,” řekl primátor Marek Hrabáč. Demolici město vyjde na 1,9 milionu korun, z toho skoro 1,6 milionu korun činí dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018.

Před demolicí dodavatel demontoval autobusovou zastávku, přeložil vodovod a telekomunikační kabel pro sousední K- centrum (to funguje v náhradních prostorách noclehárny v Kochově ulici) a postupně likvidoval vnitřní vybavení budovy. “Firma před zahájením demolice ochránila stávající komunikace geotextilií a zeminou. Nyní budou objekt postupně rozebírán hydraulickými nůžkami,” říká vedoucí odboru rozvoje a investic Jana Tröglová 

Po demolici bude prostor zavezen zeminou a terén oset travním semenem. Vzniklý trávník doplní lavičky. V prostoru za budovou chce město za pomoci dotací v budoucnu vytvořit nový veřejný prostor určený k relaxaci v podobě Gerstnerova nábřeží. Jeho součástí bude pěší propojení podél Chomutovky přes Riegrovu ulici až do jezuitského areálu. Plánovanými úpravami, do kterých spadá také demolice panelové kancelářské budovy, se vrátí původní funkce území do historického centra. Tehdy městská zástavba musela ustoupit válcovnám a jejich hygienickému pásmu. Plánované Gerstnerovo nábřeží bude nástupní prostorem do území bývalých válcoven, do kterého by se město v budoucnu mohlo rozvíjet. Územní plán počítá s tím, že v této části města by v horizontu několika desítek let mohla vyrůst obytná čtvrt.    

Plánované nábřeží, pojmenované po chomutovském rodákovi, významném matematikovi, fyzikovi a průkopníkovi českých technických věd Františku Josefu Gerstnerovi, bude zabírat území na levém břehu Chomutovky za Hálkovou ulicí. Jeho dominantou bude barokní špitální kostel svatého Ducha “Na nábřeží je plánována především parková úprava, která bude obohacena o upravený kultivovaný vstup z Riegrovy ulice, který se uvolní probíhající demolicí nevhodného panelového objektu. Zde by bylo vhodné umístit Gerstnerovu sochu, která by byla v dohledu jeho rodného domu v Hálkově ulici,” popisuje nábřeží a architekt města Jaroslav Pachner. Chomutov realizací projektu Gerstnerova nábřeží bude v budoucnu obohacen o další městskou kulturně rekreační plochu navazující přímo na centrum s jeho památkovou zónou. 

Na přelomu listopadu a prosince začne demolice dlouhodobě prázdné základní školy na Kamenném vrchu. Demolice je rozdělena na dvě etapy. V první se bude bourat pavilon prvního stupně, kuchyň s jídelnou a zadní jednopatrový pavilon, kde byly učebny a družiny. Součástí demolice je také krček do zadního pavilonu a přilehlé zpevněné plochy. Demolice je plánovaná zhruba na čtrnáct týdnů. Druhá etapa proběhne až příští rok, na její realizaci se město pokusí získat dotační prostředky. Termín a způsob revitalizace případně určí získaná dotace, v první fázi bude plocha zatravněna.