Město začalo bourat 14 let nevyužívanou základní školu

Do budovy bývalé Základní školy na Kamenném vrchu, do jejíchž lavic naposledy zasedly děti před čtrnácti lety, se dnes zakousnou demoliční stroje. “Budova dlouhé roky chátrala. V posledních letech jen přitahovala pozornost vandalů a místní obyvatelé logicky volali po demolici. Uvolněný prostor bude sloužit pro rozvoj sídliště,” řekl náměstek primátora David Dinda.

Škola se postupem času stávala terčem nejen vandalů, scházeli se v ní bezdomovci a k nebezpečným hrám ji využívaly děti. Ve škole někdy i několikrát denně zasahovaly hlídky městské policie, byly v ní úmyslně zakládány ohniště, zasahovat museli proto i hasiči. “Zchátralá budova se stávala bezpečnostním rizikem, které demolice jednou pro vždy vyřeší,” říká primátor Marek Hrabáč.    

V první etapě se bude bourat pavilon prvního stupně, kuchyň s jídelnou a zadní jednopatrový pavilon, kde byly učebny a družiny. Součástí demolice je také krček do zadního pavilonu a přilehlé zpevněné plochy. Demolice je plánovaná zhruba na čtrnáct týdnů. Během této doby bude rozdrceno a odvezeno 454 tun suti cihelného zdiva a 9 702 tuny železobetonu. Pro zajímavost objem demolovaných budov v první etapě je 18 014,3 metrů krychlových. Město první část demolice vyjde na osm milionů korun.  

Školu tvoří šest pavilonů o jednom až třech podlažích spojených dvoupodlažním spojovacím objektem. Trojice pavilonů byla určena pro výuku, v ostatních pavilonech byly umístěny družiny, 2 tělocvičny a kuchyň s jídelnou. Součástí jednoho z pavilonů je kryt civilní obrany, který je vytvořen z monolitické betonové konstrukce.  

Druhá etapa by se měla uskutečnit v příštím roce na podzim. “Demolice konané na přelomu podzimu a zimy se nám velmi osvědčily s ohledem na sychravější počasí a tím pádem menší prašnost. V první fázi bude plocha zatravněna,” prozrazuje vedoucí odboru rozvoje a investic Jana Tröglová.   

Historie školy  

Základní škola na Kamenném vrchu byla předposlední školou, která byla v Chomutově postavena. Byla dokončena v roce 1983, základní škola na Písečná vznikla v roce 1984. Po dispoziční stránce to je typová škola. Pavilony byly zpracované jako typové typizačním ústavem Ministerstva školství ČSSR v roce 1978. Skelet je doplněn keramzitbetonovými prefabrikovanými stěnami. Ve stejné technologii byly postaveny všechny školy od Březenecké po Písečnou. Stavbu provedly Pozemní stavby Karlovy Vary. Založení stavby bylo velmi náročné vzhledem k velmi svažitému terénu pod Kamenným vrchem a nedalekému korytu Podkrušnohorského přivaděče Ohře. Z počátku byla škola velmi využívána v roce 1991 měla 753 žáků, postupně škola o žáky přicházela, během posledního roku výuky do školy chodilo okolo tří stovek žáků. Děti ze školy odešly v roce 2004.