Strážníci chystají kurzy sebeobrany

Chomutov, 5. února – Městská policie plánuje v letošním roce uspořádat kurzy sebeobrany pro ženy a seniory. „Jejich cílem je zvýšit pocit bezpečí u skupin obyvatel, které se mohou ve městě cítit ohroženy. Podobný projekt už strážníci úspěšně realizovali v minulosti,“ řekl primátor a velitel městské policie Marek Hrabáč.

Na projekt bude městská policie žádat dotaci od ministerstva vnitra. Kurzy preventisté plánují na období od dubna do června a po prázdninách od září do listopadu. Na kurzu se účastníci dozvědí a prakticky se naučí, jak se efektivně bránit útočníkovi s ohledem na jejich věk či tělesné dispozice. „Kromě samotného nácviku bude součástí výuky předání informací a pravidel, jak se bezpečně chovat na ulici, v dopravních prostředcích a na dalších místech, kde by k útoku mohlo dojít. Účastníci se také dozvědí, jak se zachovat bezprostředně před útokem či krizovou situací,“ popisuje manažerka prevence městské policie Iva Ejim.

Do projektu budou zařazeni také sociální terénní pracovníci města, úřadu práce a asistenti prevence městské policie. „Ženy ze široké veřejnosti oslovíme pomocí médií, seniory v jejich klubech, kde se částečně budou kurzy konat, tam kde to není možné, budou využity naše prostory,“ upřesňuje Ejim.  


Ing. Bc. Iva Ejim, manažer prevence kriminality Městské policie Chomutov, i.ejim@chomutov-mesto.cz, 474 637 458

Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051