Startuje třetí ročník participativního rozpočtu

Chomutov, 7. února – Od 1. března bude město opět přijímat návrhy od občanů na oživení nebo úpravu veřejných prostranství v rámci projektu Společně tvoříme Chomutov. „Na nápady občanů jsme opět vyčlenili 5 milionů Kč s tím, že jeden návrh nesmí překročit částku 600 tisíc Kč,“ prozradil náměstek primátora David Dinda.

Dva ročníky participativního rozpočtu s názvem „Společně tvoříme Chomutov“ má město již za sebou. „Z předešlých ročníků vzešlo více než sto námětů od občanů na oživení veřejného prostoru. Z toho bylo padesát osm realizovatelných a postoupilo do hlasování, ve kterém lidé rozhodli, jaké návrhy máme zařadit do svého plánu investic. Z dvaceti tří vítězných návrhů je většina již hotová nebo bude v nejbližší době zrealizována,“ doplnil Dinda.

Pro ročník 2019/2020 platí stejná pravidla jako v loňských ročnících, pouze se na základě podnětů a postřehů upravila v těchto bodech:

  • Návrh musí splnit kritérium, že bude realizován na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města, příspěvkových organizací města nebo obchodních společností města.
  • Pokud zvítězí v hlasování občanů více návrhů na stejném místě (např. náměstí, park, areál aj.), zrealizuje se pouze jeden návrh z více takových, a to ten, který získá v hlasování nejvíce hlasů od občanů.

ŠEST JEDNODUCHÝCH BODŮ, JAK PODAT NÁVRH

  1. Dívejte se kolem sebe a nápady na zlepšení svého okolí prodiskutujte s přáteli, rodinou, sousedy nebo kolegy.
  2. Zjistěte si, kdo vlastní pozemek či budovu, ve které byste rádi realizovali svůj projekt. Pokud je vlastníkem statutární město Chomutov, můžete postupovat dále.
  3. Běžte se podívat na vybrané místo, vyfoťte ho, navrhněte nová řešení a načrtněte je. Inspirovat se můžete v jiných městech. 
  4. Pokuste se odhadnout rozpočet Vašeho návrhu včetně přípravných prací, projektové dokumentace a prací s návrhem souvisejících. Celkový rozpočet návrhu nesmí být vyšší než 600 tisíc Kč a to včetně DPH.
  5. Stáhněte si formulář, vyplňte potřebné údaje a formulář odešlete (více se dozvíte na http://www.naschomutov.cz/naschomutov/prihlasit-navrh/). Tím oficiálně podáte svůj návrh ke zpracování.
  6. Vyberte si termín veřejného projednání (více se dozvíte na http://www.naschomutov.cz/naschomutov/) a představte Váš návrh ostatním. Je to jedna z nutných podmínek postoupení návrhu dále.

Pokud si nebudete vědět rady s odhadem rozpočtu, nic se neděje. Návrh podejte v řádném termínu, zúčastněte se veřejného projednání a výši rozpočtu konzultujte s pracovníky Odboru rozvoje a investic.

 


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051