Vyhlášení dotačního programu Kultura, kreativita a regionální historie

Město ve spolupráci s Komisí pro kulturu, kreativitu a regionální rozvoj vyhlásilo na 2. pololetí tohoto roku dotační program Kultura, kreativita a regionální historie. Zájemci o dotaci mohou své žádosti podávat od 14.07. do 17.08.2019.

Dotační program podporuje aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, popularizují místní historii, podporují lokální patriotismus a rozšiřují obecnou vzdělanost v oboru historie a kultury, a to např. ve formě výstav, festivalů, workshopů, seminářů, sympozií apod.

Tyto aktivity by měly sloužit k profesnímu rozvoji místních umělců, zapojit žáky a studenty, podporovat publikační činnost, kulturní akce a další.

Více informací o poskytování dotací naleznete tady  a tady.

Elektronickou žádost naleznete zde.