Rozkvetlý Chomutov

Rada statutárního města Chomutova ve spolupráci s Komisí pro kulturu, kreativitu a komunitní rozvoj vyhlašuje soutěž s názvem Rozkvetlý Chomutov.

Soutěže se se mohou účastnit občané Chomutova, bytová družstva nebo sdružení vlastníků jednotek, a to v těchto kategoriích:
1. nejhezčí vchod/ předzahrádka
2. nejhezčí okno/ balkon

Hodnoceny budou pouze ty, které jsou viditelné z ulice. Fotografie těchto míst s popisem a adresou prosím zasílejte na adresu tajemnice Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj Radce Skočdopolové r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz, tel: 474 637 433 v období od 3. 7. do 20. 10. 2019.

Od 21. do 31. 10. 2019 bude probíhat hlasování komise a zároveň na Facebooku města i hlasování veřejnosti.
Z obou kategorií pak vzejde 1. 2. a 3. místo a autoři budou oceněni peněžitými dary (1. místo: 7.000 Kč, 2. místo: 4.000 Kč, 3. místo: 2.000 Kč v obou kategoriích). Dary budou poskytnuty z finanční dotace statutárního města Chomutova. Navíc budou poskytnuty poukázky na nákup v Zahradním centru Škuta (1. místo: 3.000 Kč, 2. místo: 2.000 Kč, 3. místo: 1.000 Kč v obou kategoriích).
Ceny budou předány na listopadovém zasedání ZSMCH.

Soutěž bude probíhat pod kontrolou zástupců Komise pro kulturní, kreativní a komunitní rozvoj.