Zákaz odběru vody z vodních toků

Vzhledem k současnému nedostatku vody ve vodních tocích, vydal Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad opatření o zákazu odběru vod z vodních toků.

Zákaz se vztahuje na odběr povrchových vod pomocí technického zařízení – čerpadel v celém povodí těchto vodních toků:

  • Hačka – na území obcí Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy a Nezabylice,
  • Podkrušnohorský přivaděč IV – na území obcí Vysoká Pec, Vrskmaň a Jirkov,
  • Prunéřovský potok – na území obcí Výsluní, Křimov aMísto,
  • Chomutovka – na území obcí Bílence, Nezabylice, Údlice, Chomutov, Blatno, Křimov a Hora Svatého Šebestiána,
  • Hutná – na území obce Březno,
  • Hutná II – na území obcí Křimov a Málkov, 
  • Bílina – na území obcí Blatno, Boleboř, Jirkov a Vrskmaň,
  • Hutní potok I – na území obcí Chomutov, Otvice a Vrskmaň,
  • Podkrušnohorský přivaděč – na zemí obcí Jirkov a Vysoká Pec, 
  • přivaděč Ohře – na území obcí Málkov, Místo, Černovice, Spořice, Chomutov a Jirkov

Toto opatření je platné až do odvolání.

Odebírání vody i přes zákaz odběru je kvalifikováno jako přestupek, a je možné uložit pokutu ve výši až 100 000 Kč.