Říkáme #DOSTBYLOPLASTU

Připojili jsme se do projektu Ministerstva životního prostředí #DOSTBYLOPLASTU a začali jsme jednat. Přijali jsme určitá opatření za účelem eliminace používání plastů. Rádi bychom motivovali úředníky a občany města, aby používání plastů omezili a více dbali na třídění odpadu.

VÝČET OPATŘENÍ

• Pořídíme další džbánky a sklenice pro běžné použití na odborech a postupně nahradíme plastové láhve, které jsme dosud používali při jednání rady, zastupitelstva a některých jednáních komisí a výborů.
• Nebudeme vůbec používat nápoje v PET lahvích.
• Nebudeme kupovat malá balení plastových mlíček, medu, jednorázového baleného cukru.
• Budeme pokračovat ve třídění odpadů (plast, papír, elektro, textil, sklo…)
• Nebudeme používat plastové příbory, lžičky, míchátka.
• Zvýšíme osvětu na magistrátě, v organizacích zřizovaných městem a ve městě celkově.
• Budeme podporovat bezobalové prodejny ve městě, například propagací jejich aktivit.
• Omezíme používání plastových desek, eurodesek a dalších výrobků z plastu. Budeme pokračovat v elektronizaci úřadu.
• Pořídíme textilní víceúčelové tašky pro zaměstnance a návštěvníky úřadu.
• Budeme iniciovat další opatření v této oblasti a snažit se motivovat zaměstance úřadu i občany města k omezení plastů a plastových obalů.