Chomutov zlepší dopravu ve městě, pomoct mu můžete i Vy

Chomutov, 5. srpna 2019 – Města Chomutov a Jirkov společně pracují na rozvojovém dokumentu, který zefektivní dopravu v celém souměstí a zároveň ochrání životní prostředí. Plán se soustředí na všechny druhy dopravy od té automobilové, přes autobusovou a železniční, až k pěší či cyklistické dopravě. „Prostřednictvím Plánu udržitelné městské mobility se zlepší kvalita života ve městě. Zvýší se tedy bezpečnost provozu, zkrátí se doba cestování, změní se parkovací politika města nebo se vybudují kapacitní parkovací plochy ve strategických lokalitách. Je to sice běh na dlouhou trať, ale vnímáme to jako krok správným směrem,“ prozradil náměstek primátora za rozvoj města David Dinda.

Mimo bezpečnosti či zlepšení parkování ve městě, jsou cílem i další témata, která obě města trápí. „Do budoucna je určitě nezbytné, abychom omezili produkci emisí a snížili prašnost ovzduší. A na to tento projekt nezapomíná. Chce totiž nalézt řešení, jak zmírnit nežádoucí vlivy dopravy na životní prostředí a zároveň negativně neovlivnit ekonomiku a mobilitu obyvatel,“ zdůraznil primátor města Chomutova Marek Hrabáč. To by třeba mohlo znamenat, že se v Chomutově začnou ve velkém využívat udržitelné formy dopravy. Město by tedy začalo více podporovat pěší a cyklistickou infrastrukturu, sdílení kol nebo zajištění prostředků MHD, které by využívaly výhradně obnovitelné zdroje. Plán udržitelné mobility bude navržen ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem města. Do uličních prostor se tedy dostane více zeleně a myslet se bude i na hospodaření s vodou. To například znamená, že nově vzniklá parkoviště, vozovky nebo chodníky budou navrženy z propustných materiálů. Srážkové vody tak nebudou sváděny do kanalizací, jako je tomu doposud, ale budou zasakovány zpět do podloží.

 

Pro další vývoj je ale velmi důležitá zpětná vazba od občanů. Teď je ten správný čas, aby se lidé zapojili do projektu a poskytli svůj vlastní pohled na věc. Zapojení široké veřejnosti pomůže důkladně zanalyzovat současný stav celého souměstí. Svou pomoc tak mohou lidé městu poskytnout vyplněním anonymního dotazníku nebo upozorněním na problematická místa pomocí pocitové mapy. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.mobilita-chomutov.cz.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051