Palackého ulice má nový povrch, rekonstrukce trvala pouhých jedenáct dní

Chomutov, 13. srpna 2019 – Před necelými dvěma týdny teprve započaly práce na obnově živičného povrchu v horní části Palackého ulice a nejfrekventovanější chomutovská třída už se pyšní zbrusu novým povrchem. Rekonstrukce vyšla na 3,5 milionu korun a byla plně hrazena z městského rozpočtu. „Mám radost, že jsme celou akci dokončili s velkým předstihem a věřím, že v podobném duchu se nám bude spolupráce se zhotoviteli dařit i u dalších investičních akcí,” řekl náměstek primátora David Dinda.

Zakázku realizovala společnost Silnice Topolany a.s. se sídlem v Kadani. Jedná se o českou stavební firmu se specializací na dopravní a inženýrské projekty, která pro město již v minulosti realizovala např. obnovu silničního povrchu v ulici Čelakovského. „S kvalitou její práce a dodávaných asfaltových směsí máme velmi dobré zkušenosti, o čemž svědčí také fakt, že směrem ke společnosti doposud neevidujeme žádné reklamace,“ upřesnila vedoucí úseku přípravy a realizace investic Monika Macherová a dodala, že mimo konstrukce vozovky byly také vyměněny 3 poklopy revizních šachet a vyrovnány uliční vpusti.

Samotná obnova povrchu probíhala od soboty do soboty, tedy pouze osm dní. „Díky vstřícnosti dopravního podniku a maximálnímu nasazení kapacit zhotovitele, jsme byli schopni dokončit akci s výrazným předstihem,” dodala vedoucí odboru investic. Zhruba za měsíc, až dojde k přirozenému odmaštění nového asfaltu, bude ještě realizováno vysoce odolné finální vodorovné dopravní značení.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051