Žáci po prázdninách nastoupí do nově zrekonstruovaných škol, modernizací prošly všechny základní školy v Chomutově

Chomutov, 28. srpna 2019 – Na žáky chomutovských základních škol čekají zmodernizované učebny i toalety. Město Chomutov totiž téměř před třemi lety zahájilo projekt Investice do infrastruktury základních škol, díky kterému mohly projít všechny školy rekonstrukcí. Projekt je svým rozsahem v České republice naprosto unikátní, protože nejen že umožní pedagogům nacházet moderní způsoby výuky, ale také připravil pro žáky nové možnosti vzdělávání. „V rámci projektu byly zmodernizované odborné učebny ve všech základních školách ve městě a přístupy do škol i učeben jsou nyní zcela bezbariérové. Za celým projektem se skrývá logisticky velmi náročná činnost mnoha subjektů i konkrétních lidí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast školství Milan Märc.

Projekt byl zahájen již v září 2016, musela se připravit projektová dokumentace, požádat o dotaci a sestavit spolehlivý tým lidí. Se samotnou rekonstrukcí se tedy začalo v květnu minulého roku. Celkem bylo zrekonstruováno šestnáct učeben, šest poradenských pracovišť. Třináct toalet získalo kromě oprav i bezbariérový přístup, pohyb do škol a po školách handicapovaným usnadní šest nových ramp, šest plošin a schodolezy s invalidními vozíky. „Celkové náklady se vyšplhaly do astronomické výše necelých devětadevadesáti milionů, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie činila přes 89 milionů. Město se tedy podílelo necelými deseti miliony korun,“ zmínil náměstek primátora pro oblast investic David Dinda

Na projektu celkem spolupracovalo sedm dodavatelů. “Nejen ve výši investičních nákladů, ale i v počtu zúčastněných zhotovitelů a v komplexnosti zaměřené na všechny chomutovské základní školy, je tento projekt v republice unikátní,” uvedla projektová manažerka Petra Brožíková. „Jeho realizace byla pro všechny zúčastněné velmi náročná, stavební práce probíhaly kromě prázdninových dní při plném školním provozu, zhotovitelé se museli doplňovat, navazovat na sebe, a to hned na několika místech současně. Nic neřešil pouze jeden člověk, vždy byla důležitá kooperace. Problémy se musely řešit rychle a konstruktivně, aby nenarušily chod celého projektu. Všechno toto jsme zvládli a nyní mohou školy a jejich žáci využívat všech učeben a technologií,” doplnila Petra Brožíková.

Na školách byl také zmodernizován přístup k internetu, obnovena kompletní datová síť a instalované aktivní bezpečnostní prvky pro užívání internetu. Obnovená datová síť, lepší přístup k internetu i aktivní bezpečnostní prvky má nyní i Základní a mateřská škola 17. listopadu, která se do projektu nemohla přímo zapojit, protože jako škola zaměřená na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nesplňovala podmínky získání dotace. Náklady ve výši zhruba dvou milionů spojené s investicí v této škole tedy hradilo město ze svého rozpočtu.

Cíl projektu je zaměřen na rozvoj komunikačních a jazykových dovedností žáků. Velmi zajímavou novinkou je tedy učebna jazyků s integrovaným televizním studiem v základní škole Akademika Heyrovského. “V minulosti jsme se s žáky zabývali prací v televizním studiu, téměř každý má kameru v mobilním telefonu. Nové studio je však něco zcela jiného. Žáci poznají, že práce v takovém studiu je daleko obsáhlejší a technicky náročnější. Navíc studio umožňuje nahrávat živé přenosy,” uvedl učitel výpočetní techniky Emil Zahálka. Televizní studio budou kromě žáků školy využívat i kamarádi z ostatních škol nebo předškoláci z mateřinek. Stane se také centrem různých workshopů.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051