Seniorská obálka bude nově pomáhat i v Chomutově

Chomutov, 6. září 2019 — Seniorská obálka má pomoci záchranářům rychle zjistit informace o zdravotním stavu seniora, který naléhavě potřebuje jejich pomoc. „Stále přibývá případů, kdy je senior po náhlých zdravotních potížích nucen přivolat si sám záchrannou pomoc. Lidé v tomto stavu však často nebývají schopni odpovídat na požadované otázky. Správně vyplněná seniorská obálka tedy může záchranným složkám výrazně ulehčit potřebnou péči nebo dokonce zachránit život,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc.

Obálka je opatřena magnetickým i lepicím pruhem. Uvnitř ukrývá formulář obsahující důležité informace o seniorově stavu jako např. prodělané nemoci, užívané léky nebo alergie. Důležité samozřejmě je, aby byl tiskopis vyplněn co nejaktuálněji, popřípadě doplněn o poslední propouštěcí zprávu z nemocnice. Ta může záchranářům leccos prozradit. „Je také nutné, aby byla obálka umístěna na viditelném místě. Takovým nepsaným pravidlem je umístění na dveřích lednice, nebo na vnitřní straně vstupních dveří do bytů,“ doplnila vedoucí Odboru sociálních věcí Dagmar Mikovcová.

Dotazník je navíc navržen tak, aby bylo jeho vyplňování pro seniory co nejjednodušší. Důležité údaje jsou tedy označeny červeně, doporučené údaje žlutě a údaje, jejichž vyplnění je pouze na vůli seniora, jsou označeny zeleně. Pro vyplnění obálky je nicméně doporučena pomoc rodinných příslušníků či jiných osob blízkých.

Kompletní sady seniorských obálek budou k dispozici od 5. září 2019 na chomutovském magistrátu. Konkrétně ve Zborovské ulici na Odboru sociální věcí (1. patro) v kanceláři č. 126. Formulář je také ke stažení na webu města (www.chomutov-mesto.cz/cz/seniorska-obalka).


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051