Hlasování o návrzích na vylepšení města je tady

Chomutov, 10. září – Město Chomutov spustilo na začátku roku třetí ročník participativního rozpočtu a nyní se blíží do finále. Hlasovat o jednotlivých návrzích lidé mohou od 12. do 26. září. „Participativní rozpočet je unikátní tím, že lidé dostanou prostor k přímému vyjádření svého názoru a zároveň se tím aktivně podílejí na vylepšení svého okolí,“ řekla vedoucí Odboru rozvoje a investic Hana Nováková.

Princip participativního rozpočtu spočívá ve vyčlenění části městského rozpočtu pro náměty občanů, kteří následně sami rozhodnou o jejich realizaci. „Město letos opět vyčlenilo pět milionů korun, přičemž jeden návrh nesmí překročit částku 600 tisíc korun. Občané potom z devatenácti návrhů sami vyberou, které nápady chtějí zrealizovat. K dispozici tedy mají šest kladných a tři záporné hlasy, kterými mohou ovlivnit výsledné pořadí návrhů,“ upozornila Tereza Rödlingová, která celý projekt koordinuje. Po sečtení kladných a záporných hlasů budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů a do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem padesáti hlasů, a to až do vyčerpání stanovené částky 5 milionů korun. V případě, že v hlasování občanů zvítězí více návrhů na stejném místě nebo na jednom ohraničeném území (např. náměstí, park, areál atp.), zrealizuje se pouze první návrh z více takových, a to ten, který získal v hlasování nejvíce hlasů od občanů.

Samotné hlasování bude probíhat na webu http://www.naschomutov.cz/naschomutov/hlasovani/ prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu. Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k autorizaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou. Těm, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasování na tabletu v městském infocentru. Hlasování se mohou účastnit všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova.

„Z předešlých ročníků víme, že občané mají o rozvoj města zájem. V rámci participativního rozpočtu si sami připravují návrhy na zpracování svých podnětů a také je s nadšením prezentují. V minulých letech jsme obdrželi více než sto námětů na oživení veřejného prostoru ve městě, ze kterých se po hlasování dostalo k realizaci třiadvacet. Většina z nich je již hotová nebo těsně před dokončením,“ uvedl náměstek primátora David Dinda.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051