Přechod na lokální výtopny výrazně zhoršuje kvalitu vzduchu, varují odborníci

Snaha o úsporu financí vedla řadu tuzemských výrobních podniků, institucí i majitelů bytových domů k odpojení z centrálního zdroje tepla a zřízení vlastní kotelny. V posledních letech o stejném kroku uvažují i obce. Ekonomický přínos přitom není vždy zaručen, do hry vstupuje mnoho faktorů, takže výhodnost nebo nevýhodnost takového počínání je různá případ od případu. Co se dá ovšem konstatovat generálně, je, že větší množství lokálních tepelných zdrojů zhoršuje kvalitu ovzduší nám všem.

Naznačují to takzvané rozptylové studie, které připravili odborníci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na míru pro města Ústí nad Labem a Orlová. Nebrali v potaz ekonomické faktory, ale zaměřili se výhradně na vliv na životní prostředí. Obě studie nejprve podrobně popisují způsob dodávání tepla a teplé vody místními teplárnami, stejně jako parametry jejich paliv a emisí. Totéž poté autoři posuzují u plánovaných plynových kotelen. Podle certifikované metodiky následně vypočítávají model rozptylu emisí. V úvahu berou umístění a výšku komínů, místní rozptylové podmínky dané reliéfem krajiny i převládajícím směrem větru. Předkládají mapy měst a míru znečištění v jejich jednotlivých lokalitách.

V porovnání s dosavadními průměrnými hodnotami znečištění pak v závěru konstatují, že v obou městech by přechod na lokální plynové kotelny znatelně zhoršil kvalitu ovzduší. Zejména varují před nárůstem o desítky procent u oxidu dusičitého a u nejmenších částic polétavého prachu, který je pro zdraví velmi škodlivý.

Také v Chomutově se od centrálního zdroje už několik menších celků odpojilo. Pokud by tento trend pokračoval, s určitostí by se to negativně projevilo na kvalitě ovzduší ve městě. Tyto předpoklady zřejmě definitivně potvrdí rozptylová studie pro Chomutov, která se v současnosti připravuje a jejíž závěry zveřejníme.