V rámci investice bude přemístěno deset stromů

Na Zadních Vinohradech, v prostoru mezi boky panelových domů a atletickým stadionem, vznikne multifunkční hřiště. Jedna jeho oplocená část bude sloužit pro fotbal a basketbal, druhá oplocená část bude věnována psům, kteří zde budou moci být pod dohledem svých pánů cvičeni na sedmi překážkách. Součástí areálu bude již funkční workoutové hřiště.

V rámci této investice dojde k přesunutí deseti stávajících stromů. Ty budou i s balem odborně vyjmuty a po dobu stavby založeny v zahradnictví. Po ukončení díla pak budou zasazeny zpět do pásu mezi hřiště a panelové domy a doplněny o další čtyři nové stromky. „Bohužel je nejde hned přesadit na nové místo. Hrozilo by jejich poškození nebo zničení těžkou stavební technikou a navíc je momentálně není kam přesadit, protože jejich nové stanoviště je na místě současné asfaltové plochy, která se musí nejdříve odstranit,“ vysvětlila Jana Kotenová, referentka odboru rozvoje a investic.