Města Chomutov a Annaberg-Buchholz oslavila dvacetileté partnerství

Chomutov, 11. listopadu 2019 – Již dvacet let funguje českoněmecká spolupráce dvou měst ležících na úpatí Krušných hor. Chomutov a Annaberg-Buchholz si vzájemně předávají své zkušenosti nebo čerpají výhody, které jim partnerství přináší. „V rámci spolupráce mezi oběma městy se v průběhu uplynulých dvaceti let podařilo zrealizovat mnoho záměrů. Lidé si ale většinou ani neuvědomují, že právě díky přeshraniční spolupráci mohou jezdit po cyklostezkách, navštěvovat skanzen, užívat si zábavné Vánoce nebo navštěvovat spoustu akcí,“ vysvětlila projektová manažerka Tereza Rödlingová.

U příležitosti dvacátého výročí vzájemné spolupráce se sešli zástupci obou měst na chomutovské radnici. A to jak z řad politiků, tak i úředníků. „Nejprve jsme si společně připomněli, co všechno nám spolupráce přinesla, a že toho za dvacet let je opravdu spousta, poté vystoupil pěvecký sbor místních mateřinek a zpěvačky z chomutovské Základní umělecké školy a nakonec primátoři obou měst stvrdili svými podpisy partnerskou smlouvu,“ doplnila vedoucí odboru vnějších vztahů Zuzana Šťastná. Po skončení oficiální části spolu zástupci obou měst konverzovali v češtině i němčině.

 

V současné době probíhá projekt s názvem Otevřené a moderní úřady, v jehož rámci  úředníci optimalizují úřední procesy, nastavují ochranu dat, zvyšují digitalizaci veřejné správy, zjišťují, jak svá města lépe propagovat v oblasti cestovního ruchu a učí se, jak úřady více otevřít veřejnosti Chomutov i Annaberg-Buchholz leží v hornickém regionu Krušnohoří/Erzgebirge, který byl nedávno zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

 


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051