Bezručovu ulici provází několik investičních akcí, doprava je přesto stále plynulá

Chomutov, 25. listopadu 2019 – Bezručova ulice, jedna z nejfrekventovanějších tepen Chomutova, prochází několika rekonstrukcemi naráz, čeká ji nový povrch, chodníky nebo výměna veřejného osvětlení. Provoz přesto není výrazně omezen.

Přestože se sešlo několik akcí najednou, a to téměř v celé délce Bezručovy ulice, dopravu to nijak výrazně neomezí. „Vzhledem k tomu, že touto ulicí vedou trasy městské i meziměstské autobusové dopravy a je zároveň jedinou přístupovou komunikací pro sídliště Dehtochema a Finanční úřad, byla potřeba rozdělit investiční akci na 2 etapy,” zdůraznila vedoucí oddělení investic Jana Tröglová.

 

První investiční akcí je tedy rekonstrukce Bezručovy třídy od Zborovské ulice po Bachmačskou. Ta je rozdělena na dvě etapy, přičemž první bude dokončena do konce roku a zahrnuje obnovu veřejného osvětlení v tomto úseku a rekonstrukci chodníku na pravé straně ulice, který bude nově ze zámkové dlažby. V další etapě, která poběží od poloviny března do poloviny května 2020, bude provedena kompletní rekonstrukce komunikace. Zároveň se posunou a obnoví uliční vpusti, díky kterým bude zajištěno bezproblémové odvodňování ulice,“ vysvětlil stavební technik Pavel Melichar s tím, že po dokončení stavby bude provedena výsadba stromů a keřů, která doplní stávající stromořadí.

 

Druhá investiční akce se týká výměny veřejného osvětlení včetně jeho stávajících rozvodů v části Bezručovy ulice od Rooseveltovy k Povodí Ohře. “Původní stožáry veřejného osvětlení budou vyměněny za nové se zhruba sedmi desítkami moderních LED svítidel, a to včetně kabelového vedení. Stávající osvětlení přechodů bude zachováno, pouze budou nahrazena původní svítidla za LED svítidla,” objasnila stavební technička Jana Kotenová.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051