Prohlášení k údajné šikaně na Základní škole ve Školní ulici

Chomutov, 27. listopadu – Rada statutárního města Chomutova se na svém pondělním jednání zabývala problematikou údajného nevhodného chování učitelů k žákům na Základní škole v ulici Školní. Téma, které do veřejného prostoru přinesl článek uveřejněný na titulní straně zdarma distribuovaného měsíčníku, vzbudilo pozornost zejména ve virtuálním prostoru sociálních sítí.

Náměstek primátora pro oblast školství Mgr. Milan Märc informoval radu města o zjištěných skutečnostech, včetně zprávy odboru školství. Nikdo z rodičů se dosud na orgány města s žádnou stížností neobrátil. „Situaci ve všech našich školách sledujeme průběžně po celý rok, s řediteli pravidelně komunikujeme. V tomto konkrétním případě má paní ředitelka mojí podporu,” řekl Milan Märc.

 

Situací se na svém jednání 20. listopadu zabýval také Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva statutárního města Chomutova. Výbor není ani kontrolním a ani hodnotícím orgánem našeho školství. Se znalostí městských škol však přijal následující usnesení: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost považuje mediální kampaň vedenou vůči některým školám za neobjektivní, účelovou a jednostrannou.

 

„Jsem přesvědčen, že pro naše školy je na prvním místě žák a jeho vzdělávání. To je vlastně jejich povinnost ze školského zákona. Nicméně role školy není být služkou, ale být službou v rovnocenném partnerství”, dodává předseda Výboru Jan Mareš.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051