Tisková zpráva: Chomutovská knihovna má nového ředitele, od ledna ji povede Bedřich Fryč

Chomutov, 29. listopadu 2019 – Chomutovská knihovna se po třech měsících může těšit na nového ředitele. Od 1. ledna 2020 jím bude Mgr. Bedřich Fryč. Jmenovala ho Rada statutárního města Chomutova na svém zasedání 25. listopadu, které byl doporučen výběrovou komisí složenou ze zástupců všech politických stran působících v Zastupitelstvu statutárního města Chomutova.

Z deseti zájemců byl výběrovou komisí vybrán téměř jednohlasně. Zaujal ji nejen svým všeobecným přehledem a bohatými zkušenostmi, ale také předloženou koncepcí. „Hledali jsme člověka, který by pokračoval v nastoleném trendu od předchozí ředitelky, ale zároveň koncept knihovny dále rozšiřoval, a přesně to nám Bedřich Fryč nabídl. Pro celou výběrovou komisi byl tedy ideálním nástupcem paní Löblové,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc, pod kterého Chomutovská knihovna spadá.

 

Ve funkci nového ředitele Chomutovské knihovny by se Bedřich Fryč rád zaměřil na spolupráci s ostatními městskými organizacemi, které lidem poskytují kulturní vyžití. „Nejde jen o koordinaci harmonogramu jednotlivých akcí, ale také o jejich obsahové prolínání, aby docházelo k maximálnímu využití společných možností,“ vysvětluje Fryč. „Primární činností knihovny by ale nadále mělo být poskytování knihovnických služeb,“ pokračuje a dodává, že pozice knihoven se v současném světě díky přístupu k informačním zdrojům výrazně proměňuje  a považuje tak za nezbytné na všechny tyto změny reagovat. Svou pozornost chce ale také věnovat přiblížení památek nejen turistům, ale i místním. „V kostele sv. Ignáce a v Městské věži spatřuji vhodný prostor k instalaci multimediálních prvků, které by poutavou formou představily významné události v dějinách města,“ nastínil své další vize.

 

Mgr. Bedřich Fryč vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterému se značnou část svého profesního života také věnoval. Dále působil jako ředitel Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, kde měl mimo jiné v kompetenci i Městskou knihovnu Jirkov. Kromě toho má také bohaté zkušenosti s organizací a pořádáním kulturních, společenských a charitativních aktivit.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051