Vyhlášení dotačních programů

Město Chomutov ve spolupráci s Komisí pro kulturu, kreativitu a komunitní rozvoj vyhlásilo na rok 2020 tři dotační programy – Kultura a kreativita, Regionální historie a Komunitní rozvoj. Zájemci o dotaci mohou své žádosti podávat od 01.01. do 31.01.2020.

Podpora umělců, kreativců a lidí se zájmem o Chomutov a jeho historii patří mezi důležitá témata, kterými se vedení města snaží úžeji propojit jeho obyvatele s prostředím, ve kterém se pohybují a jehož jsou nedílnou součástí.

Umělci, kreativci a nadaní interpreti by neměli chybět u vytváření identity města, které už dávno není špinavým místem se špatnou pověstí.

Stejně tak město potřebuje lokální patrioty, kterým není lhostejný rozvoj města a hrdě se ke svému městu hlásí. Důležité je podpořit Chomutovany, kteří svůj volný čas věnují zlepšování veřejných prostranství či budování dobrých sousedských vztahů. Takové aktivity dělají z města dobré místo pro život.

Více informací a formulář žádosti naleznete zde.