Tisková zpráva: Město Chomutov v roce 2020 proinvestuje více než 200 milionů

Chomutov, 12. prosince 2019 – Chomutov v příštím roce plánuje investovat zhruba 208 milionů korun. „Velkou část našich investičních akcí tvoří rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení nebo třeba revitalizace sídlišť. Musíme investovat rovnoměrně a s uvážením. Reagujeme na potřeby občanů tak, aby byl zvyšován komfort jejich žití ve městě, a zároveň jsme udrželi nastavený standard rozvoje města,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic David Dinda.

Velkou investiční akcí příštího roku je obnova povrchu komunikací v Bezručově ulici nebo na Březenecké. „Rekonstrukce komunikací nás trápí asi nejvíce, investovat ale musíme postupně. Prioritu tedy mají vždy ty nejakutnější případy,“ doplnil náměstek Dinda. Opravy budou probíhat v průběhu celého roku a městský rozpočet vyjdou na 10 milionů korun.

 

Nové komunikace doplní také chodníky a veřejné osvětlení, a to v lokalitách, které projdou  kompletní revitalizací. Bude to například sídliště Za Zborovskou, vybrané části Horní Vsi nebo v Komenského a Resslově ulici. Sídlišti Severka a části Mostecké ulice v úseku od křižovatky s ulicemi Kapitána Jaroše a Kosmonautů ke křižovatce s ulicemi Tomáše ze Štítného a Sluneční potom uleví revitalizace parkovacích míst. Stavební práce začnou přibližně na přelomu jara a léta příštího roku.

 

Obnovou projde také osvětlení v celé délce Lipské ulice. „Vyměněny budou stožáry, svítidla i stávající rozvody veřejného osvětlení. Protože je to úsek dlouhý několik kilometrů, plánujeme začít ihned, jak nám to počasí dovolí, abychom měli na konci roku hotovo,“ zdůraznila vedoucí oddělení investic Jana Tröglová. Město má na tuto akci vyčleněno 13 milionů korun a zároveň si zažádalo o finanční podporu Státního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Do roku 2020 se navíc překlápí některé investice z tohoto roku. „Do následujícího období jsme převedli rekonstrukci ulice Husova, kde bude v rámci druhé etapy za 9 milionů korun obnoven povrch vozovky, vyměněno stávající veřejné osvětlení a nový povrch dostanou také chodníky po obou stranách ulice,“ objasnila Jana Tröglová. Další akcí, která bude pokračovat v roce 2020, bude výstavba parkoviště na Kamenném Vrchu. „Tato akce je poměrně náročná, a to nejen časově, ale také finančně. Na nové parkoviště totiž v příštím roce vynaložíme přes 13 milionů korun“ dodala Tröglová.

Jednou z nejnáročnějších akcí následujícího roku je rekonstrukce lávky vedoucí nad silnicí I/13 směrem k železniční zastávce Chomutov-město. V průběhu celého trvání rekonstrukce bude zajištěn obousměrný provoz na tahu I/13, vždy ale pouze ve dvou pruzích. Akce bude financována z dotačních titulů Státního fondu silniční dopravy, které pokryjí 100 0 uznatelných výdajů.

 

V průběhu roku 2020 proběhnou také přípravné práce vedoucí k rekonstrukci budovy bývalé Okresní vojenské správy v Chelčického ulici, která má přispět k revitalizaci centra města a poté prostory poslouží k rozšíření Magistrátu statutárního města Chomutova a jeho příspěvkových organizací. Pro tyto účely je v městském rozpočtu vyčleněna částka 4,5 milionu korun.

 

V oblasti Kamencového jezera je na příští rok naplánováno hned několik projektů. „Na jaře začneme s odbahněním Otvické pláže, které vyjde na 6,6 milionu korun,“ objasnila situaci vedoucí oddělení investic. Na podzim by navíc měla být zahájena první etapa revitalizace Kamencového jezera, která spočívá v rekonstrukci ulice Přemyslova. Na ni připadnou prostředky ve výši 12 milionů korun.

 

V Chomutově nepřijdou zkrátka ani cyklisté. Během podzimu by totiž měla být obnovena část povrchu cyklostezky vedoucí okolo zooparku a dokončena bude také cyklostezka spojující sousední města Chomutov a Jirkov. Ta je již téměř hotová, na jaře ale bude současný povrch opatřen ještě o finální čtyřcentimetrovou vrstvu velmi jemné asfaltové směsi, která je vhodná i pro inline bruslaře.

 

Jednou z největších akcí je modernizace domova pro seniory, která běží již od minulého roku a plánované dokončení je až v roce 2021. „V rámci této akce dochází k rekonstrukci sociálních zařízení tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám seniorů a zároveň byl zvýšen komfort jejich bydlení. Rozdělili jsme ji tedy celkem do tří let, neboť i v průběhu oprav musíme zachovat pohodlí klientů,“ prozradil náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc a dodal, že letos je pro tuto investiční akci vyčleněno 12 milionů korun. Za dalších 3,5 milionu korun budou postupně vyměněny všechny mechanické dveře výtahů za plně automatické, aby byli senioři schopni využívat výtah bez pomoci další osoby.

 

Nemalou položkou rozpočtu je také pilotní zavedení podzemních kontejnerů, na které chce město v budoucnu převést celé své odpadové hospodářství. Jejich vybudování vyjde pro začátek na 7 milionů korun. K samotné realizaci podzemních kontejnerů by mělo dojít na přelomu léta a podzimu následujícího roku. Výběr lokalit bude proveden s ohledem na logistické řešení svozu opadu.

 

Z investic to ale ještě stále není všechno. „V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu s názvem Společně tvoříme Chomutov se bude realizovat celkem jedenáct návrhů, které navrhli sami občané. S největším počtem hlasů zvítězil návrh na vybudování přístřešku pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská nebo pokračování rekonstrukce psího útulku,“ dodala Tereza Rödlingová, která celý projekt koordinuje. Další vítězné návrhy a doplňující informace o participativním rozpočtu najdete tady.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051