Díky Nadaci ČEZ doplnilo lipovou alej osm mladých stromků

Suché léto způsobilo na městské zeleni citelné ztráty. Nyní nastalo období, kdy odpovědné složky města mohou výsadbou stromů a keřů deficit vyrovnat. Mladé stromky tak technické služby vysadily na několika nových místech Chomutova, kde nekolidují s inženýrskými sítěmi, v řadě případů pak jimi nahradily stromy suché. Nové stromy zdobí i Bezručovu ulici, konkrétně tamní alej podél softbalového hřiště, ve které přibylo osm lip srdčitých.

Náklady za samotné stromy i jejich výsadbu provedenou soukromou firmou městu uhradí Nadace ČEZ, která v rámci grantového programu Stromy podporuje výsadbu v městech a obcích už od roku 2011. Jednotlivé stromy jsou označeny visací cedulkou, na které je tato skutečnost uvedená.

Vybrané stromy jsou už vzrostlejší, s korunou zapěstovanou ve výšce dvou metrů. Díky tomu budou dříve plnit všechny své funkce, mezi které patří poskytování stínu, snižování teploty v horkých dnech, snižování hluku, prašnosti a poskytování životního prostoru ptactvu a dalším drobným živočichům.

.