Tisková zpráva: Od ledna budou v Chomutově fungovat služby nízkoprahového denního centra

Chomutov, 16. prosince 2019 – Díky rekonstrukci objektu v Kochově ulici, který dosud sloužil pouze jako noclehárna pro muže, mohlo dojít k rozšíření stávajících služeb. „Od 1. ledna 2020 zde budou vyhrazena místa také pro ženy a nově vznikne služba nízkoprahového denního centra pro muže i ženy,“ prozradil náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc.

Sociální služba nízkoprahového denního centra nebyla v Chomutově dosud poskytována. Nejbližší centrum se nachází ve dvacet kilometrů vzdáleném Klášterci nad Ohří. „Prostřednictvím ambulantní služby spojené s poskytnutím přístřeší je uživatelům umožněno řešit vlastní nepříznivou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociálních služeb,“ vysvětlila vedoucí služby z organizace K srdci klíč Hana Pitterlingová.

 

Služeb noclehárny budou moci muži a nově i ženy využívat od 1. ledna 2020 každý den od 19 hodin do 7 hodin ranních. Primárně jim bude poskytnuta možnost ubytování a zajištěna je také pomoc při osobní hygieně, případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. „Stávající kapacita deseti mužských lůžek byla navýšena o dvě lůžka vyhrazená pro ženy. Stejný počet uživatelů pojme i nízkoprahové denní centrum, kde budou návštěvníkům k dispozici dva sociální pracovníci. To bude možné využívat denně od 8 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin,“ uvedla vedoucí Centra komunitního plánování Jana Hronová.

 

Služby centra jsou rozšířené o poskytnutí stravy, nově se zde budou v zimních měsících vydávat polévky, které byly dosud rozdávány v hlavní budově chomutovského magistrátu, a zajištěna je také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů nebo při obstarávání osobních záležitostí. „Snahou organizace K srdci klíč, o. p. s., která bude služby provozovat, je podpořit schopnosti a dovednosti klientů, aby se dokázali začlenit zpět do pracovního procesu a získat tak samostatné bydlení. Zároveň jsou podporováni ke zvýšení vlastní samostatnosti, sebevědomí, odpovědnosti a k posílení svých kompetencí,“ doplnila Pitterlingová. 

 

Nízkoprahové denní centrum spojené s noclehárnou se nachází v Kochově ulici 3957 a využívat jich mohou osoby starší 18 let. Náklady na stavební úpravy a celkovou rekonstrukci objektu činily 2,6 milionu korun a byly plně hrazeny z rozpočtu města.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051