Podchod v ulici Štábního Kapitána Kouby bude na jaře vymalován

Projekt Modernizace, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská – střed města realizuje město z participativního rozpočtu. Podchod se lépe osvítil a až zde skupina ČEZ připojí nový rozvaděč, budou nově svítit světla i přes den a prostor bude monitorován kamerovým systémem.

I když předmětem návrhu nebyla výmalba podchodu, město se rozhodlo zkulturnit podchod i tímto způsobem. Dle zkušeností si ale čistě vybílené zdi vybírají ke svému vyjádření sprejeři-amatéři, město proto oslovilo výtvarný kolektiv s dlouholetou zkušeností v oboru, který maloval například boční zeď na základní škole Heyrovského. Požadavek města je vymalovat podchod ve světlých barvách a v nějakém provedení, které nebude tolik lákat sprejery.

Realizátor předal městu hrubý návrh, jak by podchod mohl vypadat a návrh se se svým pojetím líbí. Aby pan realizátor načerpal inspiraci na výmalbu, sžil se s daným místem, mluvil třeba i s procházejícími lidmi, bude v následujících dnech zkoušet malovat na zdi podchodu. Nebude to finální podoba výmalby, jen zkouška – příprava na konečnou verzi. Před samotnou finální malbou se na zdi podchodu nanese penetrace a vymalují se základní barvou.