Tisková zpráva: Město podporuje aktivity občanů, má na to více než 44 milionů

Chomutov, 8. ledna 2020 – Město Chomutov vyhlásilo nové dotační programy pro rok 2020 na podporu nekomerčních a obecně prospěšných činností občanů. Ze svého rozpočtu na to vyčlenilo 44,25 milionu Kč. „Lidé si mohou zažádat o příspěvek na vlastní projekty v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, sociálních věcí ale i životního prostředí. Rádi podpoříme všechny smysluplné iniciativy místních občanů,“ řekl primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč.

O finanční podporu z městského rozpočtu lze žádat od 1. ledna 2020 prostřednictvím elektronických formulářů. Ty jsou k dispozici na webu města. „Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení mládeže, seniorů a rodin s dětmi do plánovaných aktivit,“ prozradil ekonom města Jan Mareš a dodal, že nejbližší mezní termín pro podání žádosti je už 31. ledna 2020.

 

„Do posledního ledna může veřejnost žádat o příspěvek v rámci programů Kultura a kreativita, Regionální historie nebo Komunitní rozvoj. Do 10. února potom na činnosti z oblasti sociálních věcí. Na celoroční činnost sportovních klubů a volnočasové aktivity dětí a mládeže nebo na jednotlivé sportovní projekty či podporu talentované mládeže lze žádost zaslat do 14. února 2020,“ přiblížil ekonom.

 

Do 29. února 2020 může veřejnost zažádat o podporu akcí a aktivit spojených nejen s environmentálním vzděláváním, ale také s ochranou přírody či školstvím, výchovou a vzděláváním. „Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost také o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října 2020,“ doplnil Mareš. Co se týče programu na obnovu městské památkové zóny, je rozdělen do dvou etap. V té první je možné zažádat do 31. května 2020, a to až o 200 tisíc korun, které pokryjí padesát procent výdajů.

 

Podrobné informace k jednotlivým dotačním programům naleznete zde.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051