Tisková zpráva: I letos byl výtěžek Tříkrálové sbírky rekordní

Chomutov, 23. ledna 2020 – Každým rokem se v Tříkrálové sbírce vybere více peněz než předchozí rok. Letos lidé přispěli o necelých šestadvacet tisíc korun více než v roce 2019. Do kasiček koledníků lidé celkem vhodili 158 555 korun. Sbírka se konala v Chomutově, Údlicích, Vysoké Peci, Drmalech a v Místě. Oblastní charita ČR, jež je pořadatelem akce, použije vybrané peníze podobně jako v předchozích letech. „Věnované peníze poputují k osobám v tíživé sociální nebo životní situaci, na materiální pomoc matkám a dětem v nouzi nebo na nákup kompenzačních pomůcek,“ prozradila ředitelka Oblastní charity Chomutov Denisa Albrechtová.

„Těší mě, že i letos byla sbírka veřejností přijata kladně, o čemž svědčí nejvyšší vybraná částka v historii. Děkuji všem, kteří rádi pomáhají potřebným a přispěli v letošní Tříkrálové sbírce,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc. Na sbírce se podílelo několik uskupení. Pěvecké soubory Na-Hlas a Hlahol například uspořádaly Tříkrálové koncerty v galerii Lurago a v kostele sv. Kateřiny a sponzorským darem přispěla také restaurace Steak house El Ňiňo. „Ve spolupráci s místním hokejovým klubem jsme  zorganizovali prodej Tříkrálového guláše, který se vydával při utkání Pirátů Chomutov s Havířovem.  A s koledováním naší charitě letos opět pomáhali místní skauti a žáci ze Základní školy Duhová cesta. Díky vzájemné spolupráci všech těchto lidí a štědrosti místních obyvatel se podařilo vykoledovat rekordní částku, za kterou jsme moc vděční“ doplnila ředitelka.