Tisková zpráva: Zasedala bezpečnostní rada Chomutovska. Řešila situaci okolo koronaviru

Chomutov, 6. března 2020 – V pátek 6. března se sešli členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, aby projednali situaci v souvislosti s virovým onemocnění Covid-19. Stálé členy bezpečnostní rady, konkrétně zástupce města statutárního města Chomutova, Městské policie Chomutov, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, doplnila protentokrát MUDr. Zdeňka Trmalová, zástupce Krajské hygienické stanice. „Momentálně není třeba se ničeho obávat. Prevence je ale na místě, proto by občané měli dbát na dodržování hygienických návyků, například správné mytí rukou,“ vysvětlila MUDr. Trmalová.

„Vzhledem k tomu, že v našem regionu doposud nebyl potvrzen žádný případ výskytu ani podezření na onemocnění koronavirem, není třeba zavádět žádná rozsáhlá opatření. Situaci ale monitorujeme a aktivně řešíme krizový plán, který však v tuto chvíli není třeba aplikovat,“ uvedl primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč. Kromě zákazu návštěv v chomutovské nemocnici vydaného Krajskou zdravotní a.s., jež místní nemocnici spravuje, je vyhlášen zákaz návštěv také v zařízeních Sociálních služeb Chomutov. „Senioři jsou k chřipkovým onemocněním nejvíce náchylní, proto je potřeba je před nimi chránit. Každý rok v období chřipkové epidemie ale naše zařízení pro návštěvy uzavíráme. Tento stav tedy není nijak výjimečný,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc a dodal, že se jedná o Domov pro seniory Písečná, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Azylový dům Písečná.

 

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem zřídila pro informativní účely telefonní linku na čísle 736 233 176, která slouží převážně lidem, kteří se vrátili z rizikových oblastí, přišli do styku s nakaženými nebo vykazují jakékoli příznaky onemocnění Covid-19. Více informací naleznete zde:


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051