Tisková zpráva: Rada města rozhodla o odložení splatnosti místních poplatků

Chomutov, 1. dubna 2020 – Členové rady města Chomutova na svém posledním zasedání rozhodli o odložení splatnosti všech místních poplatků. „Jedná se konkrétně o poplatek ze psů, který se pohybuje v rozmezí od dvou set do jednoho a půl tisíce korun za jednoho psa ročně a poplatek za svoz komunálního odpadu, jež je stanoven na částku pěti set korun na jednoho člověka za rok. Jejich splatnost je momentálně posunuta až do 31. října 2020,“ uvedl Jan Mareš vedoucí odboru ekonomiky.

„Na odložení splatnosti poplatků se radní Chomutova shodli jednohlasně. Kdo tedy dosud místní poplatky nezaplatil, může se splátkou počkat až do třetího čtvrtletí. Věříme, že to lidem alespoň trochu ulehčí aktuální situaci,“ dodal ekonom města. Přesto ale svoz komunálního odpadu není žádným způsobem omezen a Technické služby v tomto ohledu fungují v běžném režimu. Vzhledem k aktuální situaci jsou pouze pro veřejnost uzavřeny všechny sběrné dvory Technických služeb, a to po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051