Tisková zpráva: Dubnové zasedání zastupitelstva je odloženo

Chomutov, 6. dubna 2020 – S ohledem na aktuální situaci spojenou s výskytem onemocnění Covid-19 a na vyhlášený nouzový stav, v jehož rámci bylo omezeno konání zasedání zastupitelstev, je dubnové jednání zastupitelstva města Chomutova, plánované na 14. dubna 2020, odloženo na neurčito.

Konání zasedání městských zastupitelstev je možné pouze v případě nezbytného přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů či zabránění bezprostředně hrozícím škodám. „Nezbytnost uskutečnění plánovaného zasedání zastupitelstva města Chomutova nebyla z těchto důvodů shledána, proto je prozatím odloženo. O náhradním termínu rozhodneme, až to aktuální situace dovolí,“ vysvětlit primátor města Chomutova Marek Hrabáč, v jehož pravomoci je svolávat a rušit jednotlivá jednání městského zastupitelstva.