Prohlášení náměstka primátora Mgr. Milana Märce ke znovuotevření mateřských škol

Otázka znovuotevření mateřských škol momentálně rezonuje veřejným prostorem. V Chomutově jsou školky uzavřeny zhruba měsíc. Vzhledem k aktuální situaci a uvolňování preventivních opatření už ale můžeme přemýšlet nad jejich navrácením do standardního režimu.

Protože naši největší prioritou je zachování zdraví našich obyvatel a v tomto případě konkrétně malých školáčků, jejich rodičů a zaměstnanců mateřských škol, vyčkáváme na pokyn z Ministerstva zdravotnictví České republiky, který zpracovávají epidemiologové ČR. Ten bude obsahovat jasné instrukce a kritéria, jež by měla být pro ochranu zdraví dětí, pedagogů i ostatních pracovníků v těchto zařízeních dodržována.

 

Dle vyjádření ministra školství Ing. Roberta Plagy by měly být tyto pokyny vypracovány a poskytnuty nejpozději do konce dubna. Ač chápeme tlak ze strany rodičů na znovuotevření našich mateřských škol, musíme se v této situaci chovat zodpovědně. Neuvážené a dostatečně nezabezpečené otevření těchto zařízení by mohlo situaci v našem městě zhoršit, což si bezesporu nikdo z nás nepřeje. Jakmile budeme mít pokyny ministerstva zdravotnictví k dispozici, budeme v souladu s nimi znovuotevření intenzivně připravovat.

 

Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.

Milan Märc

náměstek primátora pro oblast školství