Tisková zpráva: Chomutovské školky se otevřou v pondělí 18. května 2020

Chomutov, 7. května 2020 – Mateřské školy a dětské skupiny zřizované městem Chomutovem se opět otevřou 18. května 2020. „V současné době se připravujeme na zajištění jejich chodu dle pokynů ministerstva školství. Dále budeme provádět také některá nadstandardní opatření, která nejsou povinná, ale my jsme přesvědčeni o jejich opodstatněnosti. Tím je například odborné ionizování všech prostor mateřských škol,“ řekl náměstek primátora pro oblast školství Milan Märc.

Školky se od pondělí 18. května otevřou dle standardní provozní doby. Jejich provoz však bude spojen s přísnými hygienickými podmínkami. Dítě bude do školky moci vodit pouze jedna osoba, při prvním vstupu bude mít zákonný zástupce povinnost podepsat potřebné dokumenty, děti a pedagogové budou muset dbát na zvýšenou hygienu rukou. „Mateřským školám jsme zajistili ochranné pomůcky, jako jsou například jednorázové roušky nebo ochranné štíty a dezinfekci. Děti ani učitelé ale ochranu dýchacích cest uvnitř školky mít nemusí,“ sdělil náměstek Märc a dodal, že pro rodiče už to však neplatí a mají povinnost ochrany dýchacích cest.

 

Aktivity dětí budou probíhat v jednotlivých třídách a v co nejvyšší možné míře pouze v areálu školy a na školní zahradě. Školní kuchyně budou v běžném provozu a stravování bude probíhat ve standardním režimu pouze s ohledem na zvýšenou hygienu. „Zdraví našich dětí a pedagogického personálu je pro nás prioritní, žádáme proto všechny rodiče, aby dbali na zvýšenou hygienu a dodržování stanovených pravidel,“ požádal Märc.

 

Podrobné informace jsou k dispozici tady nebo na webu www.mscv.cz.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051