INFORMACE PRO OBČANY: Objednávkový a rezervační systém Odboru dopravy a správních činností je od 18. května 2020 opět v provozu

Od pondělí 18. května 2020 bude opět možné využívat objednávkový a rezervační systém na Odboru dopravních a správních činností – agenda Registr vozidel, Občanské průkazy a Cestovní doklady, který byl na nezbytně nutnou dobu vypnutý. Věříme, že opětovným spuštěním systému poskytneme již standardní a žádanou službu našim občanům. Děkujeme za pochopení.