Zákaz odběru vody z vodních toků

Vzhledem k současnému nedostatku vody ve vodních tocích, vydal ve prospěch veřejného zájmu Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad opatření obecné povahy o zákazu odběru vod z vodních toků s účinností od 20.05.2020 do odvolání.

Zákaz se vztahuje na odběr povrchových vod pomocí technického zařízení – čerpadel v celém povodí těchto vodních toků:

  • Hačka – na území obcí Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy a Nezabylice.
  • Podkrušnohorský přivaděč II – na území obcí Jirkov a Vysoká Pec,
  • PPV (Přivaděč Ohře Bílina) – na území obcí Málkov, Místo, Černovice, Spořice, Chomutov a Jirkov,
  • Prunéřovský potok – na území obcí Výsluní, Křimov a Místo,
  • Hutná I – na území obce Březno,
  • Hutná II – na území obcí Křimov a Málkov.

Odebírání vody i přes zákaz odběru je kvalifikováno jako přestupek, a je možné uložit pokutu ve výši až 100 000 Kč.

Fyzická osoba, která nakládá s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy, se podle ustanovení  
§ 116 odst. 1 písm. r) zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) dopustí přestupku. Za přestupek lze dle § 116 odst. 2 písm. b) vodního zákona uložit pokutu do 50 000 Kč.

Právnická osoba, která nakládá s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy, se podle ustanovení  
§ 125a odst. 1 písm. t) zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) dopustí přestupku. Za přestupek lze dle § 125a odst. 2 písm. b) vodního zákona uložit pokutu do 100 000 Kč.