Tisková zpráva: Město ocenilo dvě chomutovské osobnosti Cenou Jiřího Popela z Lobkovic

Chomutov, 18. června 2020 – Mezi čtyřiapadesát oceněných přibyli letos další dva laureáti Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Tou město Chomutov oceňuje významné osobnosti, které se jakýmkoli způsobem zasloužily o šíření dobrého jména našeho města. „Je mi ctí, že jsem dnes mohl předat ocenění dvěma lidem, kteří jsou významně spjati s naším městem. Velice děkuji paní Miladě Zelenkové i panu inženýru architektovi Jaroslavu Pachnerovi za jejich celoživotní přínos,“ řekl primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč.

Milada Zelenková založila spolu s manželem Josefem Zelenkou v roce 1992 Taneční školu Stardance Chomutov. Po několika letech vedení školy sama převzala a vedla ji 18 let až do roku 2016, kdy vedení převzala její dcera Jana Zelenková. Od roku 1994 byla hlavní choreografkou mažoretek, které si každoročně vybojovaly vítězstvím na Mistrovství České republiky postup na Mistrovství Evropy do Polska, kde se ve všech kategoriích umisťovaly na prvních místech. Po dobu téměř 10 let pořádala Přehlídku mažoretkových skupin v rámci Chomutovských slavností na náměstí 1. máje v Chomutově. Taneční škola Stardance za dobu své existence vychovávala zhruba 15 tisíc tanečníků a svými úspěchy se nesmazatelně zapsala do tanečního světa a reprezentovala nejen skvělé výsledky školy, ale také naše město v tuzemsku i zahraničí. Již 35 let je rovněž členkou přípravného týmu taneční soutěže Velká cena města Chomutova ve standardních a latinskoamerických tancích, kterou pořádá statutární město Chomutov.

 

Arch. Jaroslav Pachner se celoživotně podílí na záchraně historických památek nejen na území města Chomutova a je rovněž dlouholetým spolupracovníkem mnoha městských institucí. Jako městský architekt se podílí na vzhledu města, rozvoji městské architektury a nastavení památkové péče. Jako znalec městské historie spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Oblastním muzeem v Chomutově, s Ústavem archeologické památkové péče nebo se Státním archivem v Litoměřicích apod. Vedle své široké publikační činnosti se angažuje v sociálních skupinách zaměřených na historii a architekturu Chomutova, regionu i Krušnohoří. A vede také vlastní facebookovou skupinu na tato témata. Za svůj život se podílel na spoustě projektů, stavebně historických průzkumů či na tvorbě výtvarných děl.

 

Slavnostní předání ceny se uskutečnilo v prostorách sklepení kostela sv. Kateřiny, které se nachází pod historickou budovou chomutovské radnice, za účasti vedení města  a zástupců jednotlivých zastupitelských klubů.

 

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic město Chomutov uděluje od roku 2005 a nyní je již šestapadesát laureátů. Vedení města tím vyznamenává osobnosti, které se v nejrůznějších oblastech veřejného života zasloužily o šíření dobrého jména města Chomutova za jeho hranicemi nebo svou činností ovlivnily veřejný život ve městě. Žijící či nežijící osobnost nominují občané za přínos např. v kultuře, sportu, vědě, vzdělávání, lékařství či architektuře.

 

Více informací o ceně nebo o oceněných najdete na webu cenajpl.chomutov-mesto.cz.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051