Tisková zpráva: Dotační titul CHOMUTOV COVID RESTART je znovu otevřen, živnostníci mohou v druhém kole žádat o finanční podporu

Chomutov, 2. července 2020 – V průběhu května mohli chomutovští živnostníci žádat o dotaci na úhradu nájemného třetím subjektům, odlišným od města a jeho organizací, nebo na snížení nákladů ve vlastních prostorách po dobu nouzového stavu. Ta má napomoci chomutovským živnostníkům a podnikatelům ke znovunastartování místní ekonomiky. Alokovaná částka nebyla v prvním kole kompletně využita, proto bylo vypsáno druhé kolo dotačního programu.

„Tentokrát jsme ještě rozšířili oblasti podnikání, ze kterých mohou živnostníci o podporu žádat o provozovatele dětských skupin,“ vysvětlil primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč. Od 1. července do 31. července 2020 tedy mohou o podporu žádat osoby podnikající v oblasti obchodu, služeb, cestovního ruchu a provozovatelé dětských skupin. „Tato skupina živnostníků může získat formou peněžitého daru okamžitou finanční podporu ve výši až 20 000 Kč pro jednoho žadatele,“ řekl náměstek primátora David Dinda. „Administrativa je navíc velmi jednoduchá. Jedna žádost, jedna smlouva, žádné vyúčtování,“ dodal Dinda.

 

O finanční podporu ve druhé fázi dotačního titulu mohou žádat podnikatelské subjekty a živnostníci, kteří působí na území města Chomutova, zaměstnávají osoby s trvalým pobytem ve městě Chomutov a obnovují svoji podnikatelskou činnost po uvolnění nouzového stavu. Každý subjekt může podat jen jednu žádost a to pouze v případě,  že nežádal v prvním kole. V první vlně projektu bylo mezi 280 živnostníků rozděleno 6,2 milionu Kč.

 

Všechny podmínky pro podání žádosti a příslušný formulář najdete na webu města www.chomutov-mesto.cz.